Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s údajmi

Sme spoločnosť

Viktor Sedlák

so sídlom Nádražní 183, 691 25 Vranovice

IČO: 75227461

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.marikoo.sk.

Za účelom poskytovania našich služieb, predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR")

 

Spracúvanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára
Ak sa pýtate na naše produkty a služby, pracujeme s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete najmä prostredníctvom formulára na zadanie otázky. Sú to: meno, priezvisko, telefón, e-mail.

Aký je dôvod?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších podmienkach týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonávanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať maximálne 180 dní od našej poslednej komunikácie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky alebo v súvislosti s reklamáciami či vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností a iných záležitostí).

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas trvania výkonu našej služby a následne 360 dní od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

Newslettre (obchodné oznámenia)
Pokiaľ nie ste zákazník, ktorý nakupuje a pri nákupe ste nás z toho odhlásili, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

2 roky od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na adrese: navahoo777@seznam.cz.

Kto získa prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Existujú však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú a získajú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to napr:

Shoptet, prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)
spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním tovaru (MAKUPAC s.r.o., Kotkova 614/8, 669 02, Znojmo)
spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním platieb (Gopay, Planá 67, 370 01 Planá)
poskytovateľa služieb elektronickej pošty (ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2)
marketingová agentúra (Michal Motl, Villaniho 786, 34201, Sušice, IČO: 01671600)
Vaše osobné údaje sa môžu dostať aj k nasledujúcim ďalším subjektom:

Dopravca GLS, dopravca Zásilkovna.
Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti máme vymenovaného úradníka pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť neprijíma rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese navahoo777@seznam.cz.

Používanie súborov cookie
Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, že reklamy zobrazované online budú lepšie prispôsobené vašej osobnosti a záujmom.

Na webovej lokalite používame tieto súbory cookie 

Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí lokality a na ďalšie základné funkcie lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj tretie strany (napríklad vrátane externých poskytovateľov služieb) a/alebo môžu mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

Používané súbory cookie:

Technický názov

Vydavateľ

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

IČO: 368047

Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete prostredníctvom jednotlivých webových prehliadačov, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

Súhlas je možné vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka v tzv. lište súborov cookie. Súbory cookie môžete následne odmietnuť v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť prehliadač tak, aby používal len niektoré z nich.

Viac informácií o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1. 1. 2023

Affiliate program